Preview Mode Links will not work in preview mode

Skärpt läge

Jul 6, 2022

Skärpt läge blickar framåt mot framtidens totalförsvar. I ett panelsamtal från Almedalsveckan berättar Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten, bland annat om hur han ser på att ett starkt civilt försvar behöver kunna stötta det militära försvaret. Medverkar gör också: Sven Erik Österberg,...


Jun 30, 2022

Vad har en komiker, en räddninghundförare och en fredsaktivist gemensamt? Jo, de har alla åsikter om försvarsvilja och vad i Sverige som är värt att försvara.