Preview Mode Links will not work in preview mode

Skärpt läge

Jul 4, 2023

Vi ber om överseende för ljudkvaliteten under två minuter (mellan cirka 1.40 och 3.40) i avsnittet.

”Många kanske uppfattar det som att ett medlemskap i Nato blir som en försäkring, okej nu har vi betalt den, så då är det lugnt liksom, det är ungefär som ett medlemskap i Sats, jag behöver inte utnyttja...


Jun 26, 2023

”Tror du inte att transporter av skadade, mat, vapen, kommer att vara viktigare än några akvareller från Bohuslän?” Max Landergård, programledare, ställer frågan till en av paneldeltagarna i det här avsnittet av Skärpt läge. Ett avsnitt som borrar ned sig i hur Sverige ska skydda sitt kulturarv i krig.