Preview Mode Links will not work in preview mode

Skärpt läge

Jul 4, 2023

Vi ber om överseende för ljudkvaliteten under två minuter (mellan cirka 1.40 och 3.40) i avsnittet.

”Många kanske uppfattar det som att ett medlemskap i Nato blir som en försäkring, okej nu har vi betalt den, så då är det lugnt liksom, det är ungefär som ett medlemskap i Sats, jag behöver inte utnyttja...