Preview Mode Links will not work in preview mode

Skärpt läge


Jul 6, 2022

Skärpt läge blickar framåt mot framtidens totalförsvar. I ett panelsamtal från Almedalsveckan berättar Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten, bland annat om hur han ser på att ett starkt civilt försvar behöver kunna stötta det militära försvaret.

Medverkar gör också: Sven Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Stockholm, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kicki Scheller, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Gotland.

Skärpt läge produceras av Max Landergård på Storstad medieproduktion. I redaktionen ingår Erik Olsson, Länsstyrelsen Stockholm.