Preview Mode Links will not work in preview mode

Skärpt läge


Dec 20, 2022

Kossor som skulle fösas från Skåne till Småland, konstgödsel, kaffe i kubik och tiotusentals ton lagrat fett som ett krigsviktigt företag producerade margarin av. Det var några av de ingredienser som kunde nära Sveriges totalförsvar när det kalla kriget var som kyligast.

 

Skärpt läges historikexpert, Samuel Palmblad, berättar i det här avsnittet om hur Sveriges beredskap när det gällde mat och dricksvatten byggdes upp från andra världskriget och ända in på 1990-talet.

 

Lyssna även gärna på avsnittet Här är din krislåda om du vill veta mer om hur Sveriges livsmedelsberedskap nu stärks upp på nytt.

 

Skärpt läge produceras av Max Landergård på Storstad medieproduktion. I redaktionen ingår Erik Olsson, Länsstyrelsen Stockholm.