Preview Mode Links will not work in preview mode

Läraren


Sep 6, 2022

Lärare vittnar på Twitter om ”inflation i anpassningar”. Hur får man egentligen till alla extra anpassningar i klassrummet utan att själv gå under? Jobbar anpassningskritikerna på helt fel sätt?

I studion: Idrottsläraren Alexander Skytte som själv har autism och adhd, och Hanna Rondahl samordnande specialpedagog.

Programledare: Emma Olsson.