Preview Mode Links will not work in preview mode

Läraren


May 12, 2022

Polisen har ingripit mot flera planerade skoldåd under den senaste tiden. Men tidningen Lärarens nya granskning visar att få skolor är förberedda på en attack. Närmare sex av tio kommuner saknar en övergripande kris- och beredskapsplan mot pågående dödligt våld för sina skolor.

Åsa Erlandsson, författare och DN-journalist är inte förvånad över senaste tidens skolattacker.

– Varför skulle det inte hända igen, säger hon.

I det här avsnittet gästar även gymnasieläraren Olle Linton som berättar om förebyggande arbete och att det inte är de stökiga, utagerande eleverna som är problemet.

Programledare: Emma Olsson.