Preview Mode Links will not work in preview mode

Ud i det blå

Sep 13, 2022

Med klimaforandringerne kommer stærkere vinde, og med de stærke vinde kommer højere bølger og vandstande, der spiser sig ind på de danske kyster. Det går hårdt udover strandnaturen og beboelse tæt på kysterne.

I et nyt afsnit af Ud i det blå kan du møde projektet BARREEF, der med stenrev tager kampen op imod...


Aug 10, 2022

Kom med ned under overfladen, når forskere og frivillige i denne podcast-serie guider dig rundt i de mange udfordringer, vores fælles danske hav står overfor.

I dette afsnit kan du møde det frivillige projekt Rent Øresund. Projektet arbejder bl.a. med droner og sociale medier for at gøre en ende på de mange...


Jun 29, 2022

Kom med ned under overfladen, når forskere og frivillige i denne podcast-serie guider dig rundt i de mange udfordringer, vores fælles danske hav står overfor.

I dette afsnit kan du blive klogere på, hvordan ålegræs kan være med til at dæmme op for nogle af de mange klimaudfordringer, der presser miljøet både...


Jun 6, 2022

Kom med ned under overfladen, når forskere og frivillige i denne podcast-serien guider dig rundt i de mange udfordringer, vores fælles danske hav står overfor.

I første afsnit kan du møde biolog Kaare Manniche Ebert fra Kysthjælper - et projekt. der, udstyret med frivillige kræfter og underjordiske skove,...


May 31, 2022

Kom med ned under overfladen, når forskere og frivillige guider dig rundt i de mange udfordringer vores fælles danske hav står overfor. Du kan høre første episode 8. juni. 

Podcasten er tilrettelagt af VELUX FONDEN og Tue Sørensen. Den er produceret af Aloud Media og lyddesign er lavet af Jeppe Lindegaard,...