Preview Mode Links will not work in preview mode

Wetterstrand & Bah Kuhnke


Sep 8, 2022

Kan man vara grön populist? Har inte Ulf Kristersson någon medarbetare som kan lära honom fakta, sans och vett kring klimatkrisen vi står inför? Alice berättar om när hon var på Håkan på Ullevi och Maria avsköjar vilket som är hennes familjs husband. Du som är i Stockholm den 10e september - kom till Champagnebaren vid Södra Teatern kl 20 och träffa och lyssna till Alice och Maria!