Preview Mode Links will not work in preview mode

Wetterstrand & Bah Kuhnke


Dec 1, 2022

Snuset och EU har väckt känslor hos många senaste veckan men inte hos Alice och Maria. Alice minns inte hur det känns att vara nykär men Maria pratar om att "va så förälskad att man inte kan andas". Är årets julklapp verkligen rimlig, eller hur lång tid tar det att lära sig att sticka? Det blir också ett samtal om Drag story hour, kulturens frihet och rättstatens principer. Varsågoda!

-

En pod från gröna gruppen i Europaparlamentet.