Preview Mode Links will not work in preview mode

Wetterstrand & Bah Kuhnke


Jun 22, 2022

Midsommar-avsnittet! Om den fördummande kampanjen två hål i väggen, gruvpolitiken, Marias första möte med Alice, och BTS-aktien som sjönk till botten.