Preview Mode Links will not work in preview mode

Grote Vragen


Dec 6, 2022

Hoe kunnen we er eerder achter komen of iemand Alzheimer heeft? Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur bij Alzheimercentrum Amsterdam, verwacht veel van een bloedtest voor de ziekte van Alzheimer. Neuroloog Argonde van Harten onderzoekt hoe deze test ingezet kan worden in de polikliniek. Psycholoog Leonie Visser probeert erachter te komen hoe artsen betere gesprekken kunnen voeren met patiënten over hun risico op dementie.