Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Sep 12, 2022

Inställda matcher och inget nytt sedan sist? Vi går runt problemet, pratar lite Champions league och PL-lagens förutsättningar framöver - med Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo.