Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Sep 26, 2022

Tillsammans med Per Frykebrant och Petter Landén tog vi os an en PL-säsong som var ett startskott för vissa, en triumf för den ena och början på fallet för andra.

Med: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo