Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Oct 3, 2022

Dubbla derbyn och mer än så behöver inte sägas. Vi bryter ned slakten i Manchester och markeringen på Emirates.

Medverkande: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo