Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Aug 2, 2022

Panelen går igenom samtliga lags förutsättningar & transferfönster när det har blivit dags att tippa tabellen!

Medverkande: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo