Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Oct 6, 2022

PL-experten Frida Fagerlund gäster direkt från London och det har blivit dags att ta ett stort grepp om Big Six-lagens prestationer så här långt.

Med: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo