Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Oct 11, 2022

Stormatcher, utklassningar och dubbla sorgliga besked - Mycket som händer i England och säsongen börjar ta form.

Medverkande: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo