Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Oct 17, 2022

Det har blivit dags att få höra allt om Jalkemos äventyr, tillsammans med halva sekten i Liverpool - utöver det, en enorm mängd fotboll såklart!

Medverkande: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo