Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Aug 23, 2022

Big six-lagen? Har något lag egentligen startat som man trodde på förhand? Diskussion och resonemang kring just detta i veckans första avsnitt.

Medverkande: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo