Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Aug 29, 2022

Måndagsavsnitt och en minst sagt galen omgång att bryta ner - varför stanna vid 9-0?

Medverkande: Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo