Preview Mode Links will not work in preview mode

Big Six


Jul 22, 2022

Tidigare var Big Six ett program som visades på Dobb.tv. Ett veckomagasin som rörde sig omkring de sex giganterna i toppen av den engelska fotbollen.

Nu har programmet istället blivit podd och kommer att ledas av Jesper Hofmann & Fabian Jalkemo - den nya tappningen kommer även röra vid resterande Premier League-lag och nya gäster kommer att medverka varje vecka.