Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast


May 28, 2024

"Keď chcem byť ako líder autentický, musím vedieť ukázať svoje chyby," opisuje svoju cestu k premeny manažérskych životných "faciek" na dary koučka a mentorka Ivana Molnárová. V biznis masterminde DoNaha bývalá riaditeľka Profesie nastavila nám lídrom zrkadlo pravdy - cez hovorenie a žitie pravdy o sebe, vytvorení psychologického bezpečia, až po žitie firemných hodnôt. Umelú inteligenciu vníma, že nás oslobodí od nudnej práce a nová generácia, ktorej sa chce viac žiť ako pracovať, do toho nie len zapadá, ale bude pretvárať firmy na viac otvorené, uvedomelé a ekologické. "Keď budeme dávať ľudí na prvé miesto, naše hodnoty na prvé miesto, ten biznis príde," tvrdí Ivana Molnárová s tým, že v rozhovore z rpaxe vyťahuje ako firemné hodnoty dokázali pomôcť firme a ľuďom v ťažkých časoch.