Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Oct 3, 2022

"Vlk loví najlepšie keď je hladný", ilustruje jednoduché princípy na križovatke cvičenia a stravovania známy tréner, podnikateľ, expert na zdravú výživu Vlado Zlatoš. Preto je najlepšie ísť cvičiť hladný. Do roka by sme mali poznať naše preferencie v stravovaní štýlom "pokusom-omyl", aby sme...