Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast


Dec 12, 2022

Firmy by mali byť prospešné, nie len úspešné. Na to treba, aby to boli skôr sociálne systémy s ekonomickým efektom, ako naopak. Samozvaný minister šťastia Vladimír Synek rúca normy, ale aj vzorce správania pohľadom cez lupu filozofie, etimológie, ale najmä vlastných výskumov vo firmách naprieč Českom a Slovenskom. A tiež výskumom ľudského postoja k štátu. Hovorí, že neangažovaný občan sa určite prechodom vrátnice firmy nezmení na angažovaného zamestnanca a práve preto vníma rolu firmy oveľa širšie ako ekonomické poučky. Prechádzame s ním všemožné témy od sublimácie zvedavosti, teórie zla, až po to, ako psychopatické sú firmy a ich manažment a prečo. Ako bonus si celým rozhovorom vysvetľujeme aj staroveké názvy a ich význam: eudamónia, avoda, communicatio alebo aj miesto, kde nahrávame: Elysium.