Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast


Nov 15, 2023

V podnikateľskom masterminde DO NAHA sme sa pozreli na komunity z biznis pohľadu. Šetria náklady, dávajú spätnú väzbu či nápady, ale najmä vedia značku a jej produkty vystreliť až do nebies. Expertka na tvorbu komunít Zuzka Gergeľová nás previedla krokmi tvorby komunít, ukázala nám 12 vodítok, na ktoré by mali firmy pri tvorbe alebo starostlivosti o komunity dbať. Prečo komunity zažívajú renesanciu? Ako vznikajú a zanikajú? Ktoré štyri fázy vývoja komunít existujú a v ktorej je tá vaša?