Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Dec 12, 2022

Firmy by mali byť prospešné, nie len úspešné. Na to treba, aby to boli skôr sociálne systémy s ekonomickým efektom, ako naopak. Samozvaný minister šťastia Vladimír Synek rúca normy, ale aj vzorce správania pohľadom cez lupu filozofie, etimológie, ale najmä vlastných výskumov vo firmách naprieč...


Nov 24, 2022

V druhej časti štvrtého DO NAHA nám expertka na neverbálnu komunikáciu a forenzná konzultantka Nora Lauková povie viac o manipulácií, poškodzovaniu a intrigách vo firmách. Prakticky si ukážeme ako odhaliť klamára a ako sa dopytovať na detaily. Nora analyzovala vyše 24 tisíc ľudí s rôznymi typmi...


Nov 16, 2022

Expertka na neverbálnu komunikáciu a forenzná konzultantka Nora Laukovú dokáže vidieť na ľuďoch to, čo skrývajú, ale aj to, o čom sami ani netušia. Analyzovala vyše 24 tisíc ľudí s rôznymi typmi porúch a patologického správania, študovala morfopsychológiu za oceánom, dnes pomáha firmám a...


Oct 3, 2022

"Vlk loví najlepšie keď je hladný", ilustruje jednoduché princípy na križovatke cvičenia a stravovania známy tréner, podnikateľ, expert na zdravú výživu Vlado Zlatoš. Preto je najlepšie ísť cvičiť hladný. Do roka by sme mali poznať naše preferencie v stravovaní štýlom "pokusom-omyl", aby sme...


Aug 29, 2022

Recesia tu je a je jedno aká je jej definícia. Nepanikárte. Recesia pominie. Najkratšia recesia bola 6 mesiacov, najdlhšia 66 mesiacov.
Inflácia je ako alkoholizmus. Keď začneš piť, najprv sa dostavia tie príjemné efekty, potom zlé. Keď prestanete piť, najprv sa dostavia zlé efekty, bolesť, potom prídu...