Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Aug 29, 2022

Recesia tu je a je jedno aká je jej definícia. Nepanikárte. Recesia pominie. Najkratšia recesia bola 6 mesiacov, najdlhšia 66 mesiacov.
Inflácia je ako alkoholizmus. Keď začneš piť, najprv sa dostavia tie príjemné efekty, potom zlé. Keď prestanete piť, najprv sa dostavia zlé efekty, bolesť, potom prídu...


Aug 2, 2022

Sme ako stolička so štyrmi nohami. Jednu podceníme a padneme na zadok. DO NAHA s koučkou a autorkou Lýdiou Ladanovou
 
Z miliónov dôvodov prečo Lydka vypichnem iba dva. Prvý je téma - snáď nie je sprofanovanejšia téma ako šťastie. Lydka mi pred pár rokmi úplne otočila vnímanie šťastia, tvorivosti...