Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Feb 9, 2023

Produktivita nie je iba o pracovnom čase, je o tom žiť správne.  Marek Kogan, majster metódy GTD (Getting Things Done) nás v tejto časti DO NAHA zasvätil do tých najefektívnejších pár krokov, ktoré nám umožnia usporiadať si myšlienky a stihnúť toho oveľa viac.
Ako si nenosiť prácu domov, ako mať...