Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Apr 26, 2023

Lukáš Jánoš spolu s tímom Investigátorov skúma nadprirozdené javy, ako aj metódy, ktoré sa na prvý pohľad nedajú vedecky podložiť, otestovať. V DO NAHA sa s nami rozprával o kritickom myslení, ako na Slovensku chýba a ako formuje spoločnosť. Vo firmách sa - zdá sa - kritické myslenie tiež...