Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Aug 10, 2023

"Najväčší problém aký kedy ľudstvo malo," tak sa pozeráme s klimatológom Jozefom Pechom na klimatickú krízu, ktorá zasiahne každého a každé podnikanie.  Pre spotrebiteľov to bude znamenať postupný návrat ku kvalite a pravdepodobne aj k umeniu žiť minimalisticky, pretože zdroje - napríklad aj...