Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Feb 2, 2024

V biznis masterminde DO NAHA sme vyspovedali expertku na neverbálnu komunikáciu a forenznú konzultantku Noru Laukovú v téme o toxických vzťahoch v biznise. "Toxik ide po povrchu. Toxickí ľudia nerobia to, čo hovoria, a nehovoria to, čo robia,"opisuje najmä manipulátorov a psychopatov N. Lauková. V epizóde...