Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast

Mar 28, 2024

V biznis masterminde DO NAHA sme sa bavili s konštruktérom a dizajnérom Štefanom Kleinom o nájdení rovnováhy medzi krásou a funkčnosťou. V diskusii sme prebrali nie len prelínanie sa prírodných prvkov s ľudskými potrebami a možnosťami technológie, ale prešli sme aj odchod Štefana z projektu Aeromobil...