Preview Mode Links will not work in preview mode

DO NAHA podcast


Nov 24, 2022

V druhej časti štvrtého DO NAHA nám expertka na neverbálnu komunikáciu a forenzná konzultantka Nora Lauková povie viac o manipulácií, poškodzovaniu a intrigách vo firmách. Prakticky si ukážeme ako odhaliť klamára a ako sa dopytovať na detaily. Nora analyzovala vyše 24 tisíc ľudí s rôznymi typmi porúch a patologického správania, študovala morfopsychológiu za oceánom, dnes pomáha firmám a jednotlivcom v tých ľudsky najťažších situáciách - konfliktoch, toxických vzťahoch, závislostiach, dotkneme sa však aj partnerských vzťahov, či podoby so domácimi miláčikmi.