Preview Mode Links will not work in preview mode

Fra Verdensmål til Virksomhedskultur


Aug 11, 2022

I denne episode af ”Fra Verdensmål til virksomhedskultur” tager Per Ørum fat på, hvordan man med inspiration fra FNs 17 verdensmål og de 169 delmål kan påvirke virksomhedskulturen positivt, og tage fat på konkrete indsatser, hvor man som virksomhed på en transparent og innovativ måde får indarbejdet bæredygtighed som en vigtig del af virksomhedens strategi.

For mange virksomheder kan det virke som et meget stort og uoverskueligt skridt at tage fat på implementering af FNs Verdensmål i strategien. De fleste er dog helt sikkert klar over, at det er nødvendigt at tage fat på denne proces. I denne podcast er der inspiration til, hvordan man helt konkret kan starte rejsen med FNs Verdensmål.  Det er en præsentation af et koncept, der tager udgangspunkt i, at man skal nå frem til sine egne bæredygtighedsmål inspireret af FNs Verdensmål.