Preview Mode Links will not work in preview mode

Fra Verdensmål til Virksomhedskultur


Aug 11, 2022

Det er intentionen om at gøre en konkret forskel med hjælp af FNs Verdensmål der er det afgørende incitament, mener Per Ørum der hjælper virksomheder med at implementere FNs Verdensmål i strategien. Han bliver interviewet i denne episode af "Fra Verdensmål til Virksomhedskultur" interviewet af to bachelor-studerende fra Erhvervsakademi MidtVest.