Preview Mode Links will not work in preview mode

Feministiskt Initiativ Kiruna


Aug 18, 2022

Är Fi ett vänsterparti eller inte? Ett miljöparti kanske? Christine ger en inblick i partiets korta men intensiva historia. Du får koll på lite om allt; vilka vi är, vår ideologi, våra ambitioner och vilken politik vi går till val på. 37 viktiga minuter!