Preview Mode Links will not work in preview mode

Spela eller skjut


Sep 27, 2023

Simon och Adam Axelsson besöker oss. Vi avverkar en himmelsk röra: Hovshagas småstökiga försäsong, mötet med Gransholm i oktober, Ola Nygrens nya karriärmål, #öjabytillssl, Rune Centerwalls Youtube-klipp från Lagans match i Landskrona, historien om när Jacobs tränare drog baksidan. Plus några minuter om Öster. Varför nämns Gantesbo så orimligt många gånger?