Preview Mode Links will not work in preview mode

Spela eller skjut


Nov 30, 2023

Stefan Nylander från Ingelstad har debuterat för landslaget i år. Vi pratar om hur han hamnade där, hans kaffe- och snusritualer under match, Filip Kjellssons lilla väska, illaluktande knäskydd, Jacobs mustasch, Gundes bil och vem i Vipers trupp som klarat sig bäst i Robinson.