Preview Mode Links will not work in preview mode

School van de Ziel Podcast

Dec 4, 2022

Moeite om in je eigen energie te blijven?
Luister deze episode!
Transformatie van je binnenwereld & het activeren van jouw Grootsheid. Zorgt er automatisch voor dat je buitenwereld gaat veranderd. Dit is vaak heel fijn, want je komt meer in alignment met jezelf. Maar het kan ook lastig voelen.

Vooral omdat JIJ veranderd...