Preview Mode Links will not work in preview mode

Debata Newsweeka

Mar 19, 2023

PiS bierze na sztandary Jana Pawła II. Czy rządzącej partii chodzi wyłącznie o obronę dobrego imienia świętego, czy o religijną kampanię wyborczą?


Mar 5, 2023

Z marginalizowanego polityka, stał się jednym z czołowych ludzi biorących udział w kształtowaniu polityki międzynarodowej w naszej części Europy. Co to dla niego oznacza w połowie drugiej kadencji i jaki wpływ na jego polityczną karierę będą miały ostatnie wydarzenia? O blaskach i cieniach prezydentury...