Preview Mode Links will not work in preview mode

Debata Newsweeka


Jan 22, 2023

Kościół katolicki z jednej strony chce być traktowany jak organizacja religijna, troszcząca się o dusze wiernych, z drugiej pragnie funkcjonować jako podmiot gospodarczy, zainteresowany głównie ich portfelami.