Preview Mode Links will not work in preview mode

Jeg Plejede At Tro På For Evigt

Jun 13, 2019

Kimie har mistet sin kæreste Lasse, som også var far til deres to drenge. Lasse tog sit eget liv og efter hans død opdagede hun nye sider ved ham, som hun aldrig havde kendt til


Jun 6, 2019

Adam har mistet sin mor til en hjerneblødning og for alvor mærket, hvad det vil sige at blive ramt af dyb sorg midt i et hektisk ungdomsliv, hvor det for ham har været meget lettere at snakke med pigerne end med drengene.