Preview Mode Links will not work in preview mode

Jeg Plejede At Tro På For Evigt

May 28, 2020

Katrine mistede først sin morfar og kort efter sin stedfar, mens hun var au-pair i England. Hendes historie handler blandt andet om ikke at føle, at hun kunne være der og så om at skulle retfærdiggøre at sørge over tabet af en stedfar.


May 21, 2020

Anne-Katrines mor var syg i ni år, før hun døde. Bagefter gik der flere år, før hun accepterede, at morens død også havde ændret hende og hun ikke bare ville gå tilbage til at være sig selv.


May 14, 2020

Martins mor døde efter længerevarende sygdom og hendes død kom derfor ikke uventet. Det gjorde til gengæld hans fars død kun tolv dage senere. 


May 7, 2020

André var en kreativ sjæl, som nåede meget i de 29 år, han nåede at leve. Her fortæller hans bror Philip om tabet af broren, som han altid bare havde taget for givet, at han skulle blive gammel sammen med.