Preview Mode Links will not work in preview mode

Jeg Plejede At Tro På For Evigt

Jun 25, 2023

"Jeg savner faktisk tiden efter han døde, for der var folk interesserede og spurgte ind til mig." For et præcis et år siden, den 25 juni 2022 står 31 årige Mads midt i en fodboldafslutningsfest, da telefonen vibrerer. Det er hans fars kone der ringer med beskeden om at Mads´far er afgået ved døden. Pludseligt....