Preview Mode Links will not work in preview mode

NGI - Med blikket mot bakken

Sep 26, 2023

Gang på gang ser vi at krevende og uforutsette grunnforhold i byggeprosjekter gjør at tids- og kostnadsskjemaer i byggeprosjekter sprekker. Hvordan kan vi unngå "grunnforholdfella"? 

Gjester: Tone Ratcliffe Smaavik, Avdelingsleder Miljøgeoteknikk på NGI og Odd Arne Fauskerud, Fagdirektør Geofag hos Multiconsult.


Apr 14, 2023

At one of NGI's laboratories, researchers have done their best to mimic the conditions that are 384,400 kilometers away from Earth: The conditions on the Moon. By studying 10,000 particles from the Apollo expeditions, they gather valuable information for the first Moon expedition in 50 years – the Artemis. This time,...


Mar 14, 2023

Innen 2100 spår klimaforskere at vi vil ha 20 prosent mer nedbør. Deler av nedbøren vil komme som styrtregn. Hvordan kan vi redusere risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann der vi bygger og bor 

Siden 2015 har forskere, offentlige etater og privat næringsliv jobbet sammen i Senter...


Mar 3, 2023

Norge er ett av få land i verden som har kvikkleire. Anslagsvis 110 000 mennesker i Norge bor i områder der det finnes kvikkleire. Hvor farlig er det å bo og ferdes i områder med  kvikkleire? Hvordan kan vi best sikre oss for å unngå kvikkleireskred? Hvorfor har vi så mange områder med denne leirtypen her i...


Jan 4, 2023

Etter flere store snøskredulykker mot slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet bestemte norske myndigheter i 1972 at NGI skulle ha ansvar for norsk snøskredforskning. På Strynefjellet ble det opprettet en egen forskningsstasjon, Fonnbu, og skredløpet Ryggfonn. Dette er ett av verdens to fullskala...