Preview Mode Links will not work in preview mode

NGI - Med blikket mot bakken

Apr 18, 2024

7. mai samles samfunnsledere, forskere, gründere og andre som arbeider med klimatilpasning til den nasjonale konferansen om klimatilpasning – I hardt vær. Hva kan du forvente?

Erlend Moster Knudsen (NGI), Hege Hisdal (NVE) og Geir Holmgren (Gjensidige) gir deg en forsmak på viktige temaer på konferansen og...


Apr 10, 2024

Jordskjelvet vest for Sumatra i 2004 førte til en tsunami som forårsaket enorme ødeleggelser i kystsamfunn rundt Det indiske hav. 

Her hjemme har vi hatt skred som har forårsaket dødelige flodbølger i blant annet Loen og i Tafjord. Men visste du at vi i forhistorisk tid hadde et undersjøisk skred på størrelse...


Mar 13, 2024

Vi hører og leser om utfordrende grunnforhold i bygge- og anleggsprosjekter, noe som ofte fordyrer og forsinker prosjektene. Å jobbe mer digitalt kan være én løsning.

I tett samarbeid med bransjen har NGI utviklet Field Manager, som er ett eksempel på en ny digital løsning. Her samles alle data fra...


Mar 13, 2024

Norge ligger langt bak i det digitale skiftet i byggebransjen. Det største hinderet er mangel på kompetanse og data.

Gevinstene ved å digitalisere byggebransjen er store i form av kostnadsreduksjon, lavere klimagassutslipp, raskere prosjektgjennomføring og økning i eksport av produkter og tjenester.

NGI satser...


Feb 20, 2024

Forurensning og økende avfallsberg fra bygg, anlegg og industri er en stadig økende miljøutfordring i vår tid. Men hvordan oppfører avfall seg, som et kassert kjøleskap eller en gammel stekeovn, på en avfallsfylling? Hvordan vil kontakten med jord, sol, tørke og flom endre det vi kaster? Avfallet skal ligge...