Preview Mode Links will not work in preview mode

NGI - Med blikket mot bakken

Mar 13, 2024

Vi hører og leser om utfordrende grunnforhold i bygge- og anleggsprosjekter, noe som ofte fordyrer og forsinker prosjektene. Å jobbe mer digitalt kan være én løsning.

I tett samarbeid med bransjen har NGI utviklet Field Manager, som er ett eksempel på en ny digital løsning. Her samles alle data fra...


Mar 13, 2024

Norge ligger langt bak i det digitale skiftet i byggebransjen. Det største hinderet er mangel på kompetanse og data.

Gevinstene ved å digitalisere byggebransjen er store i form av kostnadsreduksjon, lavere klimagassutslipp, raskere prosjektgjennomføring og økning i eksport av produkter og tjenester.

NGI satser...