Preview Mode Links will not work in preview mode

NGI - Med blikket mot bakken


Jan 26, 2024

Biokullet har mange egenskaper som vi som samfunn kan ha nytte av. Ja, faktisk er det litt som et kinderegg: Med biokull kan vi blant annet lagre karbon, forbedre jordkvalitet og faktisk også binde opp forurensning i jorda slik at den ikke tas opp i planter og dyr og lekker ut til drikkevann.

Hvordan lager vi biokull og utnytter produktet i en sirkulær økonomi? Hvilken samfunnsnytte kan det å ta i bruk biokull ha? Har myndigheter og kommersielle aktører fått øynene opp for biokullets mange gode egenskaper?

Gjest: Erlend Sørmo, seniorforsker i Avdeling for miljøkjemi ved NGI

Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene