Preview Mode Links will not work in preview mode

Welcome to "Wake up podcast with Viv Trader"!

Viv is a curious person with the desire to embrace different opinions and expertise. Her focus is health, well-being, environmental and political. She holds a non-judgmental approach, and she is objective. 

Her approach is that in order for us to create change and push boundaries we need to consider all possible angles; a wider range of influences and opinions are needed. She thinks this is especially true for tasks which involve creative problem solving, innovation and collaboration. Viv's ambition is to raise your awareness and contribute to a better world. 

She is also the founder of Vivalicious Food which produces an innovative vegan baby food with added omega-3 from an algae oil (www.vivaliciousfood.com)

 

 

Dec 19, 2022

Sara Ask är dietist, utvecklar recept och skriver kokböcker och faktaböcker om mat. Sara skriver också artiklar om mat i tidningar och magasin. Dessutom föreläser och utbildar hon inom mat och hälsa. 

Saraask.se 


Dec 9, 2022

Emily Sonestedt, nutritionist och docent inom nutritionsepidemiologi, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. Disputerade 2008 med en avhandling om fiber och bröstcancer och har därefter fortsatt att forska om sambandet mellan matvanor och sjukdomsrisk. Med i expertgruppen för kolhydrater...